Talojen asennuspalvelut

asennuspalvelu oulu

Talokohteiden asennukset ovat pääosin säältäsuojaan asennuksia, jotka toteutetaan luotettavien alihankkijoiden kautta. Asennustöiden aloitus on yleensä toimitusta seuraavalla täydellä työviikolla huomioiden sääolosuhteet. Ennen asennusryhmän tuloa on hyvä tarkistaa työmaan tilenne edellisellä viikolla, että perustukset ja työmaa ovat siinä kunnossa, että asennustyöt voidaan aloittaa.

Työmaalla huomioitavaa

  • Tarvittavat katselmukset tulee olla suoritettuna ennen asennustöiden aloittamista.
  • Puutavaranipuille tulee olla työmaalla aluspuut ja suojapeitteet ennen asennusta.
  • Puutavaraniput sijoitetaan perustuksen läheisyyteen , niin että nosturiauto ylettyy nostamaan tarvittavat tavarat ilman siirtoja.
  • Työmaalla tulee olla sähköt , taukotila ja voimassa olevat tarvittavat vakuutukset.
  • Perustuksen sisäpuolen täytöt tulee olla tehtynä ja tiivistettynä sekä ulkopuoli tulee olla tasattuna ja siivottuna.
  • Asiakkaan tulee huolehtia , että perustukset ovat toleranssien mukaan rakennettu ja perustusmuotit on purettu.
  • Mahdollisista viivästyksistä tai korjauksista johtuville töille lasketaan korvaus asennusfirmalle.
  • Asentajat keräävät asentamisen aikana tulevan rakennusjätteen niille osoitettuun paikkaan.
  • Asennustyön jälkeen tarkistetaan, että työ on tehty sopimuksen mukaan.
  • Metallirakenteiset työturvalliset telineet voivat olla asiakkaan hankinassa tai sisällytettynä asennusurakkaan.
Finnish Polarlog - Ota yhteyttä